วิธีใช้
ใช้ KERAPHLEX อย่างไร?
keraphlex can be used in the hair-dresser salon in three different but very simple ways:
AS AN ADDITIVE FOR BLEACHING, COLOURING OR PERMING
งานฟอก / Bleaching
ขั้นตอนที่ 1 สำหรับปกป้องเส้นผมในขณะทำการฟอก
1.1 ผสมผงฟอก ตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้เข้ากัน
1.2 ใส่ keraphlex step 1 (เคราเฟล็กซ์ สเตปหนึ่ง) ลงไป และคนให้เข้ากันอีกครั้ง ตามปริมาณต่อไปนี้

ปริมาณผงฟอก (มล./กรัม)
ไม่รวมเดเวลลอปเปอร์
ปริมาณเคราเฟล็กซ์ สเตปหนึ่ง
(มล./กรัม)
30 – 60 5 – 9
61 – 120 10 – 14
121 – 180 15 – 22

1.3 ทิ้งเวลาตามที่ผลิตภัณฑ์กำหนด
1.4 ล้างออกด้วยน้ำสะอาด จากนั้นสระผมด้วย keraphlex cleansing shampoo

ขั้นตอนที่ 2 สำหรับเพิ่มความแข็งแรงให้เส้นผม หลังจากการฟอก
2.1 ใส่ keraphlex step 2 (เคราเฟล็กซ์ สเตปสอง) ให้ทั่วตั้งแต่โคนจรดปลาย ทิ้งไว้ตามระยะเวลา ดังนี้

สภาพเส้นผม เวลา
ผมปกติ 10 นาที
ผมแห้งเสีย 5 - 10 นาที
ผมแห้งเสียหนักมาก 2 – 5 นาที

2.2 เมื่อครบกำหนดเวลา ให้ล้างผมด้วยน้ำสะอาด จากนั้นลงคอนดิชันเนอร์ตามสภาพเส้นผม


งานสี / Colour
ขั้นตอนที่ 1 สำหรับปกป้องเส้นผมในขณะทำสี
1.1 ผสมสี ตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้เข้ากัน
1.2 ใส่ keraphlex step 1 (เคราเฟล็กซ์ สเตปหนึ่ง) ลงไป และคนให้เข้ากันอีกครั้ง ตามปริมาณต่อไปนี้

ปริมาณสี (มล./กรัม)
ไม่รวมเดเวลลอปเปอร์
ปริมาณเคราเฟล็กซ์ สเตปหนึ่ง
(มล./กรัม)
30 – 60 3 - 5
61 – 120 6 - 8
121 – 180 9 - 11

1.3 ทิ้งเวลาตามที่ผลิตภัณฑ์กำหนด
1.4 ล้างออกด้วยน้ำสะอาด จากนั้นสระผมด้วย keraphlex cleansing shampoo

ขั้นตอนที่ 2 สำหรับเพิ่มความแข็งแรงให้เส้นผม หลังจากการทำสี
2.1 ใส่ keraphlex step 2 (เคราเฟล็กซ์ สเตปสอง) ให้ทั่วตั้งแต่โคนจรดปลาย ทิ้งไว้ตามระยะเวลา ดังนี้

สภาพเส้นผม เวลา
ผมปกติ 10 นาที
ผมแห้งเสีย 5 - 10 นาที
ผมแห้งเสียหนักมาก 2 – 5 นาที

2.2 เมื่อครบกำหนดเวลา ให้ล้างผมด้วยน้ำสะอาด จากนั้นลงคอนดิชันเนอร์ตามสภาพเส้นผม


งานดัดและงานยืด / Perming and Straightening
1. ผสมเคราเฟล็กซ์ สเตปหนึ่งด้วยอัตราส่วน 1 : 3 เช่น เคราเฟล็กซ์ สเตปหนึ่ง 4 มล. ต่อน้ำเปล่า 12 มล. เป็นต้น

2. หลังจากล้างน้ำยาดัดออก ให้ใส่เคราเฟล็กซ์ สเตปหนึ่ง ที่ถูกผสมเตรียมไว้หยอดให้ทั่วเส้นผม ด้วยขวดหยอดปลายแหลม

3. จากนั้นให้ลงน้ำยาโกรกผมทับทันที โดยทิ้งไว้ตามระยะเวลาของขั้นตอนดัด หรือ ยืด

4. เมื่อครบเวลา สำหรับผมดัดให้นำแกนดัดผมออกก่อน จึงล้างผมด้วยน้ำสะอาด ซับให้หมาด

5. ใส่เคราเฟล็กซ์ สเตปสอง ทิ้งไว้ 5 -10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง จึงตามด้วยคอนดิชันเนอร์ตามสภาพเส้นผม


การทำทรีทเม้นท์ / Hair Treatment
1. ใส่เคราเฟล็กซ์ สเตปสอง ตั้งแต่โคนจรดปลายทีละช่อผม

2. เมื่อลงจนทั่วแล้วนวดเบาๆ ให้ทั่วทั้งศีรษะ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซึมซาบอย่างทั่วถึง ทิ้งเวลาไว้ 10 นาที

3. เมื่อครบเวลาที่กำหนด ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด จากนั้นตามด้วยคอนดิชันเนอร์ตามสภาพเส้นผม


การซ่อมแซมแบบล้ำลึก / Hair Repair
1. ผสมเคราเฟล็กซ์ สเตปหนึ่ง กับ เคราเฟล็กซ์ สเตปสองเข้าด้วยกัน ในอัตราส่วน 1 : 7 เช่น สเตปหนึ่ง 1 มล. ต่อสเตปสอง 7 มล.

2. จากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผสมแล้ว ตั้งแต่โคนจรดปลายให้ทั่วศีรษะ

3. ใช้เครื่องอบไอน้ำ หรือ เครื่องอบร้อน ทิ้งไว้ 10 นาที

4. เมื่อครบเวลาที่กำหนด ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ตามด้วยคอนดิชันเนอร์ตามสภาพเส้นผม


Keraphlex Step 3 Perfector
หลังสระผม ซับผมให้หมาด ชโลมเนื้อครีมให้ทั่วเส้นผมตั้งแต่โคนจรดปลาย นวดเบาๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ควรใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ควรใช้คู่กับ Keraphlex Cleansing Shampoo และ Keraphlex Instant Protector Care Spray
Keraphlex Cleansing Shampoo
ชโลมเนื้อครีมขณะผมเปียก แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สามารถใช้ได้บ่อยตามต้องการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นควรใช้คู่กับ Keraphlex Step 3 Perfector และ Keraphlex Instant Protector Care Spray
Keraphlex Instant Protector Care Spray
ฉีดสเปรย์ลงบนเส้นผมให้ทั่ว ก่อนไดร์ หรือ จัดแต่งทรงผม เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นควรใช้คู่กับ Keraphlex Cleansing Shampoo และ Keraphlex Step 3 Perfectorหมายเหตุ :
- สำหรับขั้นตอนการดัด และ ยืด กรณีที่สภาพเส้นผมแห้งเสียมาก สามารถฉีดสเปรย์ (สเตปหนึ่งที่ผสมแล้วด้วยอัตราส่วน 1: 3 ก่อนลงน้ำยาดัด โดยไม่ต้องล้างออก)

- เคราเฟล็กซ์ ไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเดเวลลอปเปอร์ลดลง

- ระยะเวลาในการทำทุกขั้นตอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมของแต่ละบุคคล และเงื่อนไขของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการฟอก ทำสี ดัด และยืด

- เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปรดใช้ปริมาณตามที่ระบุ